Sản phẩm phần mềm VIETSTAR.NETTính năng phần mềm VIETSTAR.NETHình ảnh phần mềm VIETSTAR.NET

eVIETSTAR.NET phiên bản Online

Tên sản phẩm
Cài đặt ban đầu
Thuê bao hàng năm
01 năm
Thuê bao hàng năm
02 năm
Thuê bao hàng năm
03 năm

1. Phần mềm kế toán thương mại

6.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ/User

2.400.000 VNĐ/User

3.600.000 VNĐ/User

2. Phần mềm kế toán công trình

8.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ/User

3.600.000 VNĐ/User

5.400.000 VNĐ/User

3. Phần mềm kế toán sản xuất

10.000.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ/User

4.800.000 VNĐ/User

7.200.000 VNĐ/User

4. Other options

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

VIETSTAR.NET phiên bản Offline

Tên sản phẩm
Cài đặt ban đầu
Thuê bao hàng năm
01 năm
Thuê bao hàng năm
02 năm
Thuê bao hàng năm
03 năm

1. Phần mềm kế toán thương mại

6.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ/User

2.400.000 VNĐ/User

3.600.000 VNĐ/User

2. Phần mềm kế toán công trình

8.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ/User

2.400.000 VNĐ/User

3.600.000 VNĐ/User

3. Phần mềm kế toán sản xuất

10.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ/User

2.400.000 VNĐ/User

3.600.000 VNĐ/User

4. Other options

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 
Quy định chung:
 • Gói sản phẩm bao gồm bộ cài đặt và giấy phép sử dụng (GPSD) phần mềm VIETSTAR.NET.
 • Phần mềm VIETSTAR.NET được bảo hành 12 tháng kể từ tháng nhận GPSD của lần mua đầu tiên.
 • Trong thời gian bảo hành Quý khách sẽ được: 
  • Cập nhật miễn phí kịp thời các thay đổi về chế độ, chính sách mới của cơ quan nhà nước và các tính năng tiện ích mới nhất của sản phẩm.
  • Hỗ trợ cài đặt miễn phí trong thời gian bảo hành.
  • Tư vấn miễn phí trong suốt thời gian sử dụng phần mềm.
 • Ngoài thời hạn bảo hành hoặc thời hạn hiệu lực của gói phí cập nhật hàng năm sẽ: 
  • Được sử dụng sản phẩm VIETSTAR.NET nhưng không được cập nhật các thay đổi về chế độ, chính sách mới của cơ quan nhà nước và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.
  • Không được hỗ trợ cài đặt, xử lý sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm.
  • Tư vấn miễn phí trong suốt thời gian sử dụng phần mềm.
  • Khi muốn cập nhật lên phiên bản mới hoặc chuyển đổi lên gói cao hơn, Quý khách sẽ thanh toán theo chính sách giá bán mới của sản phẩm công bố trên website www.vietstarsoftware.com tại thời điểm thanh toán.
  • Quý khách hàng có thể tham khảo gói Phí bảo trì hàng năm bên trên.
 • Phần mềm và dịch vụ của NGÔI SAO VIỆT không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên Quý khách không phải trả thêm tiền thuế GTGT.
 • Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.