Sản phẩm phần mềm VIETSTAR.NETTính năng phần mềm VIETSTAR.NETHình ảnh phần mềm VIETSTAR.NET

24/7- BLOG


Tối ưu thuế GTGT phải nộp dựa trên tối đa hóa hợp pháp số thuế GTGT đầu vào

Để tối ưu số thuế GTGT phải nộp, các bạn cần lưu ý các hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra sao cho các hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện khấu trừ, không bị cơ quan thuế loại ra. Bài viết dưới đây, LAKITA xin giới thiệu với Gia đình nhà kế cách để tối ưu hóa Thuế phải nộp tối đa nhất.
1. Lựa chọn nhà cung cấp hợp pháp:
         Kiểm tra tính hợp pháp của nhà cung cấp dịch vụ để tránh mua hàng của các doanh nghiệp bỏ trốn, công ty ma… Các bạn có thể kiểm tra thông tin hóa đơn của nhà cung cấp trên trang: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

2. Chú ý trong việc xử lý các hóa đơn mua hàng:
  •  Các hóa đơn trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng.
- Nếu mua hàng của cùng một nhà cung cấp trong cùng một ngày thì phải để ý xem tổng số tiền trên các hóa đơn có vượt quá 20 triệu không? Nếu trên 20 triệu thì phải thanh toán qua ngân hàng.
- Lưu ý: Thanh toán qua ngân hàng tức là tiền phải được chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng mang tên Công ty đến tài khoản ngân hàng mang tên nhà cung cấp (Tài khoản này đã đăng ký với cơ quan thuế)
  • Trường hợp thanh toán sau:
- Tại thời điểm nhận hóa đơn, kê khai khai khấu trừ thuế GTGT bình thường.
- Khi hết hạn thanh toán, phải thanh toán đầy đủ cho nhà cung cấp. Nếu chưa thanh toán thì phần thuế GTGT của hóa đơn đó sẽ không được khấu trừ.
  •  Hóa đơn mua TSCĐ là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có giá trị trên 1,6 tỷ đồng
- Nếu trong ngành nghề đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải thì được khấu trừ toàn bộ phần thuế GTGT ứng với giá trị của ô tô.
- Nếu không có ngành nghề vận tải thì chỉ được khấu trừ phần thuế GTGT tương ứng với 1,6 tỷ đồng.
  •  Hóa đơn thuê văn phòng:
- Nếu doanh nghiệp thuê văn phòng của các cá nhân không phát hành hóa đơn GTGT, các cá nhân này đã lên cơ quan thuế mua hóa đơn bán hàng và nộp các loại thuế liên quan đến hợp đồng thuê nhà của doanh nghiệp. Doanh nghiệp KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn này.
- Nếu doanh nghiệp thuê văn phòng của các đơn vị khác có hóa đơn GTGT và có phát hành hóa đơn GTGT đối với hợp đồng thuê nhà của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn thuê văn phòng này.
  •  Hóa đơn đầu vào của dự án:
- Nếu đến thời điểm quyết toán dự án đã bị hủy bỏ thì hóa đơn GTGT đã phát sinh của dự án không được khấu trừ đầu vào.
- Chuyển các hóa đơn đó sang các dự án đang hoạt động hoặc đã hoàn thành để có thể được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
  •  Các hóa đơn đầu vào bị mất được coi là hợp lệ khi có:
- Photo lại liên 1 và có xác nhận của bên bán
- Kèm theo thông báo mất hóa đơn theo mẫu BC21/AC (Thông tư 39/2014/TT-BTC), nộp phạt theo quy định.
Total: 0 Comment(s)