Sản phẩm phần mềm VIETSTAR.NETTính năng phần mềm VIETSTAR.NETHình ảnh phần mềm VIETSTAR.NET

24/7- BLOG


Hướng dẫn sao lưu dữ liệu với VIETSTAR.NET

Để đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình sử dụng phần mềm, Quý khách hàng định kỳ nên sao lưu dữ liệu theo các bước sau:

1. Thi hành menu HỆ THỐNG--> QUẢN LÝ DỮ LIỆU--> Sao lưu dữ liệu

2. Duyệt thư mục cần sao lưu--> Nhấn Sao lưu

3. Với phiên bản Online, Quý khách hàng Download file về máy theo hình sau:

 

Total: 0 Comment(s)