Sản phẩm phần mềm VIETSTAR.NETTính năng phần mềm VIETSTAR.NETHình ảnh phần mềm VIETSTAR.NET

24/7- BLOG


Hướng dẫn sắp xếp chứng từ tự động

Lưu ý: Tính năng này không dùng cho Doanh nghiệp có hoạt động kế toán theo thực tế phát sinh. Vì việc sắp xếp chứng từ sẽ làm thay đổi số chứng từ gốc.

Phần mềm hỗ trợ khả năng sắp xếp số chứng từ theo thứ tự tăng dần một cách tự động. Quý khách hàng chọn Menu QUẢN TRỊ--> Quản lý chứng từ--> Chọn Sắp xếp chứng từ--> Giao diện hiện ra yêu cầu quyền ADMIN, Quý khách hàng nhập tài khoản ADMIN và nhấn Kiểm tra--> Chọn tháng--> Chọn năm--> Chọn Loại chứng từ cần sắp xếp--> Nhấn Sắp xếp.

Total: 0 Comment(s)