Sản phẩm phần mềm VIETSTAR.NETTính năng phần mềm VIETSTAR.NETHình ảnh phần mềm VIETSTAR.NET

24/7- BLOG


BÍ QUYẾT NHỚ NHANH CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Bảng cân đối kế toán

           Thể hiện tài sản và Nguồn hình thành nên tài sản TẠI 1 THỜI ĐIỂM=> Vậy cách lập là Tài sản là Loại 1 và Loại 2. Nguồn hình thành nên tài sản là loại 3 và 4=> SUY RA CÁCH LẬP LẤY SỐ DƯ TỪ LOẠI 1 CHO ĐẾN LOẠI 4 để lập Bảng cân đối kế toán

Tối ưu thuế GTGT phải nộp dựa trên tối đa hóa hợp pháp số thuế GTGT đầu vào

Để tối ưu số thuế GTGT phải nộp, các bạn cần lưu ý các hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra sao cho các hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện khấu trừ, không bị cơ quan thuế loại ra. Bài viết dưới đây, LAKITA xin giới thiệu với Gia đình nhà kế cách để tối ưu hóa Thuế phải nộp tối đa nhất.

VIETSTAR.NET nền tảng điện toán đám mây

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Nền tảng Điện toán đám mây là xu hướng của tương lai. Với sự tâm huyết, nghiên cứu và sáng tạo và không ngừng, Công ty TNHH Phần mền Ngôi sao việt đã phát triển thành công và giới thiệu tới Quý khách hàng phiên bản VIETSTAR.NET sử dụng nền điện toán đám mây.

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào phục vụ cho sản xuất

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước thể hiện trên hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01/01/2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ; hoàn thuế

Thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

ThiếtbịchuyêndùngphụcvụchosảnxuấtnôngnghiệpthuộcđốitượngkhôngchịuthuếGTGTgồm:máy,thiếtbịcungcấpthứcăn,nướcuống,thugomtrứng,dọnvệsinh;máy,thiếtbịchămsócgiasúc,giacầm;máy,thiếtbịphụcvụthụtinhnhântạogiasúc,giacầm;máyphântíchchấtlượngsữa;máyđónggóinguyênliệuthứcănthôxanh;máy,thiếtbịxửchấtthảichănnuôi,cảitạomôitrườngchănnuôi.ThiếtbịchuyêndùngphụcvụchosảnxuấtnôngnghiệpthuộcđốitượngkhôngchịuthuếGTGTgồm:máy,thiếtbịcungcấpthứcăn,nướcuống,thugomtrứng,dọnvệsinh;máy,thiếtbịchămsócgiasúc,giacầm;máy,thiếtbịphụcvụthụtinhnhântạogiasúc,giacầm;máyphântíchchấtlượngsữa;máyđónggóinguyênliệuthứcănthôxanh;máy,thiếtbịxửchấtthảichănnuôi,cảitạomôitrườngchănnuôi.ThiếtbịchuyêndùngphụcvụchosảnxuấtnôngnghiệpthuộcđốitượngkhôngchịuthuếGTGTgồm:máy,thiếtbịcungcấpthứcăn,nướcuống,thugomtrứng,dọnvệsinh;máy,thiếtbịchămsócgiasúc,giacầm;máy,thiếtbịphụcvụthụtinhnhântạogiasúc,giacầm;máyphântíchchấtlượngsữa;máyđónggóinguyênliệuthứcănthôxanh;máy,thiếtbịxửchấtthảichănnuôi,cảitạomôitrườngchănnuôi.ThiếtbịchuyêndùngphụcvụchosảnxuấtnôngnghiệpthuộcđốitượngkhôngchịuthuếGTGTgồm:máy,thiếtbịcungcấpthứcăn,nướcuống,thugomtrứng,dọnvệsinh;máy,thiếtbịchămsócgiasúc,giacầm;máy,thiếtbịphụcvụthụtinhnhântạogiasúc,giacầm;máyphântíchchấtlượngsữa;máyđónggóinguyênliệuthứcănthôxanh;máy,thiếtbịxửchấtthảichănnuôi,cảitạomôitrườngchănnuôi.

ThiếtbịchuyêndùngphụcvụchosảnxuấtnôngnghiệpthuộcđốitượngkhôngchịuthuếGTGTgồm:máy,thiếtbịcungcấpthứcăn,nướcuống,thugomtrứng,dọnvệsinh;máy,thiếtbịchămsócgiasúc,giacầm;máy,thiếtbịphụcvụthụtinhnhântạogiasúc,giacầm;máyphântíchchấtlượngsữa;máyđónggóinguyênliệuthứcănthôxanh;máy,thiếtbịxửchấtthảichănnuôi,cảitạomôitrườngchănnuôi.ThiếtbịchuyêndùngphụcvụchosảnxuấtnôngnghiệpthuộcđốitượngkhôngchịuthuếGTGTgồm:máy,thiếtbịcungcấpthứcăn,nướcuống,thugomtrứng,dọnvệsinh;máy,thiếtbịchămsócgiasúc,giacầm;máy,thiếtbịphụcvụthụtinhnhântạogiasúc,giacầm;máyphântíchchấtlượngsữa;máyđónggóinguyênliệuthứcănthôxanh;máy,thiếtbịxửchấtthảichănnuôi,cảitạomôitrườngchănnuôi.ThiếtbịchuyêndùngphụcvụchosảnxuấtnôngnghiệpthuộcđốitượngkhôngchịuthuếGTGTgồm:máy,thiếtbịcungcấpthứcăn,nướcuống,thugomtrứng,dọnvệsinh;máy,thiếtbịchămsócgiasúc,giacầm;máy,thiếtbịphụcvụthụtinhnhântạogiasúc,giacầm;máyphântíchchấtlượngsữa;máyđónggóinguyênliệuthứcănthôxanh;máy,thiếtbịxửchấtthảichănnuôi,cảitạomôitrườngchănnuôi.Thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT gồm: máy, thiết bị cung cấp thức ăn, nước uống, thu gom trứng, dọn vệ sinh; máy, thiết bị chăm sóc gia súc, gia cầm; máy, thiết bị phục vụ thụ tinh nhân tạo gia súc, gia cầm; máy phân tích chất lượng sữa; máy đóng gói nguyên liệu thức ăn thô xanh; máy, thiết bị xử chất thải chăn nuôi, cải tạo môi trường chăn nuôi.

Xử phạt vi phạm hành nghề kế toán- Anh/chị đứng tên Kế toán trưởng cần lưu ý. Phạt từ 20.000.000-30.000.000đ

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

         + Hành nghề kế toán nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;

         + Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không có Chứng chỉ hành nghề kế toán;

         + Hành nghề kế toán không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định nhưng vẫn cung cấp dịch vụ kế toán;

         + Cá nhân hành nghề kế toán nhưng không có Chứng chỉ hành nghề kế toán;

Các quy định về Kế toán trưởng

Theo quy định tại Nghị định 129/2004/NÐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế tóan áp dụng trong họat động kinh doanh từ điều 37 đến điều 39 sau đây:

Điều 37. Bố trí, bãi miễn kế toán trưởng
Căn cứ khoản 2 Điều 48 của Luật Kế toán, việc bố trí, bãi miễn kế toán trưởng được quy định như sau:
1. Tất cả các đơn vị kế toán quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này đều phải bố trí người làm kế toán trưởng, trừ Văn phòng đại diện

Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2017

Từ ngày 1/7, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành.

Theo đó, từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP) nên tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp (Căn cứ Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014).